Författare: Otto

 • Lagerflytt av inkommande följesedel

  I vyn Lagerflytt av inkommande följesedel visas en lista med de artiklar som levererats in på följesedeln och det är enkelt att placera dem på rätt ställe på lagret. Flytta rad När du trycker på Flytta rad i verktygsfältet visas vyn Lagerflytt till flera platser med information om den markerade raden i listan. När antalet…

 • Lagerflytt till flera platser

  I vyn Lagerflytt till flera platser placerar du enkelt ut samma artikel på flera olika lagerplatser, exempelvis ett mindre antal på en plockplats och resten på ett höglager. Artikelinformation I den övre delen av vyn visas information om artikeln, eventuellt serienummer, batchnummer, bäst föredatum samt vilket lager och lagerplats den befinner sig på nu. Flytta…

 • Förbered order

  I vyn Förbered order har du möjlighet att välja artiklar från lagret med specifika serienummer, batchnummer och bäst föredatum. Det går även att hämta från ett visst lager och lagerplats om du har licens för det. Vyns olika delar Överst finns verktygsfältet med knappar för olika åtgärder samt två grupper med kryssrutor som styr orderns…

 • Visa Lagerinformation

  I vyn Visa Lagerinformation ser du vad som finns i lager genom att filtrera på artikelnummer, lager och lagerplats. Vad vill du se? Du filtrerar listan med lagerinformation genom att skriva in artikelnummer, lager och lagerplats i kombinationsrutorna eller genom att fälla ned och välja i listorna. Tryck därefter på knappen Visa. Du kan kryssa…

 • Spåra artiklar

  I vyn spåra artiklar anger du artikelnummer, batchnummer och/eller serienummer så får du veta hur och när det kom in på lagret, hur det lämnade lagret och om det finns något kvar på lagret. Vad vill du spåra? Antingen skriver du in ett artikelnummer i kombinationsrutan eller så fäller du ned den och väljer ur…

 • Välj lager och lagerplats

 • Hämta artikel

 • Utskriftcenter

  I vyn Utskriftscenter väljer du vilka mallar som ska användas för de olika utskrifterna. Välj När du trycker på Välj visas en dialogruta där du väljer den utskriftsmall som ska användas för den utskrift som är markerad i listan. Designa När du trycker på Designa visas utskriftsdesignern med mallen för den utskrift som är markerad…

 • Flytta hela lagret

 • Inkommande följesedel

  I vyn Inkommande följesedel registrerar du de artiklar du tagit emot och anger eventuellt serienummer, batchnummer, bäst föredatum och på vilket lager och lagerplats de placeras. Vyns olika delar Överst finns verktygsfältet med knappar för olika åtgärder och under det flikar för följesedel och beställningar. Följesedel På fliken Följesedel skriver man in leverantörsnumret och när…