Lösningar

Klientkoll

Hjälper dig som är redovisningskonsult och redovisningsbyrå att uppfylla kraven i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

#VismaAdvisor #VismaEEkonomi


MAWINGU Etiketter & Utskrifter

Skriv ut etiketter, listor och andra utskrifter från ditt affärssystem på ett enkelt och flexibelt sätt, manuellt eller automatiserat – du bestämmer själv.

#VismaAdministration

MAWINGU Inventera

Inventera ditt lager snabbt och enkelt med bärbara datorer och streckkodsläsare. Hanterar batchnummer, serienummer, bäst föredatum samt flera lager och lagerplatser.

#VismaAdministration

MAWINGU Smarta Priser

Smarta Priser gör det mycket smidigare att ha koll så relaterade artiklar, exempelvis skor i olika storlekar eller byxor i olika färger, har rätt försäljningspris utan att du måste hoppa mellan olika vyer för varje artikel.

#VismaAdministration

MAWINGU Smarta Textrader

Gör det mycket enklare att skriva längre texter på offerter, order, fakturor och avtal i Visma Administration.

#VismaAdministration

MAWINGU Stock Keeper

Ha fullständig koll på ditt lager med in- och utleverans av produkter med batchnummer, serienummer och bäst föredatum på flera lager och lagerplatser.

#VismaAdministration


Just Type Calendar

En app som gör det enkelt att hantera din kalender på iPhone och iPad, framförallt om du är synskadad eller blind och använder VoiceOver.

#iOS, #iPhone, #iPad

KWENDA – Information och guidning

En lösning för inomhusnavigering med app för iPhone och iPad. Använder bluetooth beacons och är byggd för att vara tillgänglig för alla från grunden.

#iOS, #iPhone, #iPad


Visma Administration och skärmläsare

Om du har en synnedsättning eller är blind och använder en skärmläsare när du jobbar med datorn behövs en anpassning för att du ska kunna använda Visma Administration.

#NVDA, #VismaAdministration