Lösningar

Klientkoll

Hjälper dig som är redovisningskonsult och redovisningsbyrå att uppfylla kraven i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

MAWINGU Inventera

Inventera ditt lager snabbt och enkelt med bärbara datorer och streckkodsläsare.

Just Type Calendar

En app som gör det enkelt att hantera din kalender på iPhone och iPad, framförallt om du är synskadad eller blind och använder VoiceOver.

KWENDA – Information och guidning

En lösning för inomhusnavigering med app för iPhone och iPad. Använder bluetooth beacons och är byggd för att vara tillgänglig för alla från grunden.

Visma Administration och skärmläsare

Om du har en synnedsättning eller är blind och använder en skärmläsare när du jobbar med datorn behövs en anpassning för att du ska kunna använda Visma Administration.