Visma Administration och skärmläsare

Visma Administration och Visma Förening är Windowsbaserade applikationer som bara delvis fungerat tillsammans med skärmläsare. Det största problemet har varit att alla listor och redigerbara rutnät inte alls fungerat tillsammans med skärmläsare.

I version 2020.1 av både Visma Administration och Visma Förening har man gjort anpassningar så att skärmläsare nu har möjlighet att komma åt informationen i listorna vilket är ett jättekliv för oss som använder skärmläsare.

Själv använder jag i huvudsak NVDA, Non Visual Desktop Access, som är en skärmläsare som är baserad på öppen källkod och som är snabb och responsiv.

För att NVDA ska fungera bra tillsammans med Visma Administration och Visma Förening behöver man installera ett tillägg som vi tagit fram. Är du intresserad av att använda tillägget så skicka ett mail till info@mawingu.se’

så skickar vi över en länk och instruktioner för hur man använder sig av tillägget.

Om du använder dig av Supernova, JAWS eller Fusion kontaktar du Patrik Johansson på Polar Print, patrik.johansson@polarprint.se

.