Kategori: Dokumentation

 • Mail Invoices

 • Artikelbild

 • Inventera Client

 • Ändra lager och lagerplatser

  I vyn Ändra lager och lagerplatser kan du lägga till nya lager och lagerplatser. Om du tar bort ett lager eller en lagerplats kommer alla transaktioner som är knutna till dem att fortsatt vara det, inget går förlorat. Det är viktigt att du gör lagerflytt från de lagerplatser du vill ta bort så att inga…

 • Dokument Status och Utskrift

  Kryssrutor Kryssrutorna har tre möjliga lägen, ikryssad, ej ikryssad och delvis kryssad. När en kryssruta är delvis kryssad kommer den egenskapen på ordern inte att påverkas.

 • Dokumentkrav

  Ange vilka kriterier som måste uppfyllas för att ordern ska ingå i det valda urvalet. Kryssrutor Kryssrutorna har tre möjliga lägen, ikryssad, ej ikryssad och delvis kryssad. När en kryssruta är delvis kryssad räknas inte den med bland kriterierna för ordern. Textrutor I textrutorna kan man ange ett eller flera värden som separeras med ett…

 • Lagerflytt av inkommande följesedel

  I vyn Lagerflytt av inkommande följesedel visas en lista med de artiklar som levererats in på följesedeln och det är enkelt att placera dem på rätt ställe på lagret. Flytta rad När du trycker på Flytta rad i verktygsfältet visas vyn Lagerflytt till flera platser med information om den markerade raden i listan. När antalet…

 • Lagerflytt till flera platser

  I vyn Lagerflytt till flera platser placerar du enkelt ut samma artikel på flera olika lagerplatser, exempelvis ett mindre antal på en plockplats och resten på ett höglager. Artikelinformation I den övre delen av vyn visas information om artikeln, eventuellt serienummer, batchnummer, bäst föredatum samt vilket lager och lagerplats den befinner sig på nu. Flytta…

 • Förbered order

  I vyn Förbered order har du möjlighet att välja artiklar från lagret med specifika serienummer, batchnummer och bäst föredatum. Det går även att hämta från ett visst lager och lagerplats om du har licens för det. Vyns olika delar Överst finns verktygsfältet med knappar för olika åtgärder samt två grupper med kryssrutor som styr orderns…

 • Visa Lagerinformation

  I vyn Visa Lagerinformation ser du vad som finns i lager genom att filtrera på artikelnummer, lager och lagerplats. Vad vill du se? Du filtrerar listan med lagerinformation genom att skriva in artikelnummer, lager och lagerplats i kombinationsrutorna eller genom att fälla ned och välja i listorna. Tryck därefter på knappen Visa. Du kan kryssa…