Kategori: Inventera Server

  • Inventera Server

    Inventera Server är den del av Inventera som har ansvar för att hämta och lämna information till Visma Administration. Arbetsflöde Här nedan beskrivs arbetsflödet för att inventera. I respektive rubrik ser du om avsnittet ska utföras i Inventera Server eller Inventera Client. Stegen för Inventera Client kan upprepas flera gånger om man exempelvis vill ha…