Ändra lager och lagerplatser

I vyn Ändra lager och lagerplatser kan du lägga till nya lager och lagerplatser.

Om du tar bort ett lager eller en lagerplats kommer alla transaktioner som är knutna till dem att fortsatt vara det, inget går förlorat. Det är viktigt att du gör lagerflytt från de lagerplatser du vill ta bort så att inga lagerförda artiklar hamnar i ett okänt tillstånd.


Senast ändrat

|

Etiketter: