Förbered order

I vyn Förbered order har du möjlighet att välja artiklar från lagret med specifika serienummer, batchnummer och bäst föredatum. Det går även att hämta från ett visst lager och lagerplats om du har licens för det.

Vyns olika delar

Överst finns verktygsfältet med knappar för olika åtgärder samt två grupper med kryssrutor som styr orderns status och utskriftsstatus.

I mitten finns en lista med orderns nuvarande rader där du ser hur många artiklar som återstår att plocka.

Nederst finns listan där de artiklar som väljs från lagret visas. Man ser hur många som valts, vilket serienummer, batchnummer och bäst föredatum samt vilket lager och lagerplats.

Från lagret

Knappen Från lagret visar en vy där du väljer vilken eller vilka artiklar som ska tas från lagret. Lagerinformationen utgår från artikelnumret på den rad som är markerad i listan med ursprungliga orderrader.

Föreslå fördelning

Knappen Föreslå fördelning visar en meny där du kan välja vad applikationen ska utgå från när den föreslår en automatisk fördelning av artiklar från lagret. Alla rader som har ett antal kvar att plocka kommer att ingå i den automatiska fördelningen. Om det valda kriteriet inte kan uppfyllas kommer inget automatiskt föreslås för den raden.

Serienummer

Lägst serienummer först

Med kriteriet Lägst serienummer först kommer en rad läggas till för varje artikel från lagret som har ett serienummer. Fördelningen sorterar i serienummerordning och går från lägst till högst.

Batchnummer

Lägst batchnummer först

Med kriteriet Lägst batchnummer först kommer en rad läggas till med det antal som finns av det batchnumret på lagret eller det antal som återstår att plocka på den raden. Fördelningen sorterar i batchnummerordning och väljer lägst batchnummer först.

Rena batcher

Med kriteriet Rena batcher kommer fördelningen säkerställa att det går att välja samma antal från lagret med ett och samma batchnummer som det antal som återstår att plocka på respektive rad. Fördelningen sorterar i batchnummerordning och väljer lägst batchnummer först. Det innebär att det kan finnas artiklar med lägre batchnummer på lagret men inte i tillräckligt antal.

Bäst föredatum

Äldst datum först

Med kriteriet Äldst datum först kommer en rad läggas till med det antal som finns med det bäst föredatumet på lagret eller det antal som återstår att plocka på den raden. Fördelningen sorterar i bäst föredatumordning och väljer lägst datum först.

Samma datum

Med kriteriet Samma datum kommer fördelningen säkerställa att det går att välja samma antal från lagret med ett och samma bäst föredatum som det antal som återstår att plocka på respektive rad. Fördelningen sorterar i bäst föredatumordning och väljer äldst datum först. Det innebär att det kan finnas artiklar med äldre bäst föredatum på lagret men inte i tillräckligt antal.

Lager/lagerplats

Med kriteriet Lager/lagerplats kommer artiklar att väljas baserat på det lager och/eller lagerplats som väljs i fönstret som visas. Om endast lager specificeras kan artiklar väljas från olika lagerplatser på det valda lagret. Om både lager och lagerplats specificeras tas artiklar endast från valt lager och lagerplats.

Ta bort fördelad rad

Knappen Ta bort fördelad rad raderar den markerade raden i listan med fördelade rader.

Hanteras av

I kombinationsrutan Hanteras av kan du välja en person du vill knyta ordern till för vidare bearbetning som plockning eller leverans. Om du har andra integrationer så kan de använda informationen för att filtrera order som ska plockas så var och en bara ser de order de ska hantera.

Verkställ

När du trycker på knappen Verkställ kommer ordern i Visma Administration att uppdateras med informationen på de fördelade raderna samt de val som kryssats i för Status och Skickat.

Om inställningen Gå till nästa order i listan kryssats i kommer nästa order i urvalet automatiskt att visas så att du får ett så effektivt arbetsflöde som möjligt. När sista ordern förberetts kommer vyn att stängas.

Vill du inte förbereda den order som visas i vyn stänger du vyn genom att klicka på krysset i det övre högra hörnet.


Senast ändrat

|

Etiketter: