Lagerflytt av inkommande följesedel

I vyn Lagerflytt av inkommande följesedel visas en lista med de artiklar som levererats in på följesedeln och det är enkelt att placera dem på rätt ställe på lagret.

Flytta rad

När du trycker på Flytta rad i verktygsfältet visas vyn Lagerflytt till flera platser med information om den markerade raden i listan.

När antalet i kolumnen Kvar att flytta är 0 går det inte att trycka på Flytta rad.


Senast ändrat

|

Etiketter: