Lagerflytt till flera platser

I vyn Lagerflytt till flera platser placerar du enkelt ut samma artikel på flera olika lagerplatser, exempelvis ett mindre antal på en plockplats och resten på ett höglager.

Artikelinformation

I den övre delen av vyn visas information om artikeln, eventuellt serienummer, batchnummer, bäst föredatum samt vilket lager och lagerplats den befinner sig på nu.

Flytta till

Ange hur många och till vilket lager och lagerplats du vill flytta till. När du trycker på Lägg till skapas en rad i listan över flyttningar som ska göras.

Om det blivit fel markerar du den raden och trycker på Ta bort.

Endast lediga platser

När du kryssar i Endast lediga platser filtreras listan med lagerplatser så att endast de lagerplatser där det inte finns några artiklar för tillfället visas.

Välj ledig plats automatiskt

När du kryssar i Välj ledig plats automatiskt behöver du bara ange hur många du vill flytta och trycka på Lägg till så placeras de automatiskt på en tom lagerplats. Detta val är bara tillgängligt när Endast lediga platser är ikryssat.

Verkställ

När du trycker på Verkställ genomförs de lagerflyttningar som lagts till i listan.


Senast ändrat

|

Etiketter: