Dokumentkrav

Ange vilka kriterier som måste uppfyllas för att ordern ska ingå i det valda urvalet.

Kryssrutor

Kryssrutorna har tre möjliga lägen, ikryssad, ej ikryssad och delvis kryssad. När en kryssruta är delvis kryssad räknas inte den med bland kriterierna för ordern.

Textrutor

I textrutorna kan man ange ett eller flera värden som separeras med ett semikolon, ”;”.

Varje värde kan vara ett exakt värde eller ett värde som innehåller * eller ? där * motsvarar ett eller flera tecken och ? motsvarar ett tecken.

Genom att exempelvis skriva följande i textrtan för Leveranssätt

DHL;UPS*

så krävs att ordern har ett leveranssätt som är exakt DHL eller börjar med UPS.


Senast ändrat

|

Etiketter: