Spåra artiklar

I vyn spåra artiklar anger du artikelnummer, batchnummer och/eller serienummer så får du veta hur och när det kom in på lagret, hur det lämnade lagret och om det finns något kvar på lagret.

Vad vill du spåra?

Antingen skriver du in ett artikelnummer i kombinationsrutan eller så fäller du ned den och väljer ur listan.

Tryck därefter på knappen Lägg till så läggs artikelnumret till i textrutan för artiklar att spåra. Upprepa detta för alla de artikelnummer du vill ska ingå i spårningen.

Gör på samma sätt för batchnummer och/eller serienummer och tryck därefter på knappen Spåra.

För att kunna spåra måste du ange minst ett batchnummer eller serienummer. Artikelnummer är inget krav men underlättar om samma batchnummer eller serienummer finns för flera artiklar.

Spåra ett intervall

När man behöver spåra artiklar med serienummer så underlättar det om man kan ange första och sista serienumret i ett större intervall istället för varje enskilt serienummer.

  • Välj eller ange första serienumret i kombinationsrutan och tryck på Lägg till. Exempel: 1200
  • Välj eller ange sista serienumret i kombinationsrutan och tryck på knappen Lägg till. Exempel: 1348
  • I textrutan Serienummer att spåra finns nu första och sista serienumret med ett kommatecken ”,” och ett blanksteg mellan sig. Exempel: 1200, 1348
  • Radera kommatecknet och blanksteget och skriv istället två punkter ”..”. Exempel: 1200..1348

Det går att ange flera intervall genom att separera dem med ett kommatecken.

Det går att ange intervall även för artikelnummer och batchnummer.

Spåra

När du trycker på knappen Spåra söker applikationen efter alla transaktioner som matchar det du vill spåra och presenterar detta i listor under de olika flikarna.

Exportera

Du kan exportera resultatet av spårningen till en Excel-fil som innehåller kalkylblad som motsvarar flikarna i vyn.

Spårningsresultat

Order/fakturor

På fliken Order/fakturor finns en lista med de order och fakturor som har en eller flera rader som innehåller en artikel som matchar spårningskriterierna.

Inkommande följesedlar

På fliken Inkommande följesedlar finns en lista med de följesedlar som har en eller flera rader som innehåller en artikel som matchar spårningskriterierna.

Manuella in-/utleveranser

På fliken Manuella in-/utleveranser finns en lista med de manuella in- och utleveranser som gjorts av artiklar som matchar spårningskriterierna.

Kunder som påverkas

På fliken Kunder som påverkas finns en lista med de kunder som köpt en eller flera av de artiklar som matchar spårningskriterierna.

Listan innehåller kontaktinformation till kunderna och utgör därför ett utmärkt underlag när du behöver kontakta dem angående en batch eller ett visst serienummer.

I lager

På fliken I lager finns en lista med de artiklar som finns på lager och som matchar spårningskriterierna.


Senast ändrat

|

Etiketter: