Utskriftcenter

I vyn Utskriftscenter väljer du vilka mallar som ska användas för de olika utskrifterna.

Välj

När du trycker på Välj visas en dialogruta där du väljer den utskriftsmall som ska användas för den utskrift som är markerad i listan.

Designa

När du trycker på Designa visas utskriftsdesignern med mallen för den utskrift som är markerad i listan. Du kommer få ange information relaterad till utskriften som används för att hämta data som används när du förhandsgranskar utskriften.


Senast ändrat

|

Etiketter: