Plattform för Proof Of Concept och prototyp inför upphandling

GPS fungerar inte inomhus och det är ett ganska stort arbete för att ta in offert på utveckling av ett inomhusnavigeringssystem utan att ha känt och klämt på ett först. Man vet inte vilka funktioner som ska finnas, hur många fyrar som behövs och vad användarna förväntar sig och kan nöja sig med.
Kwenda är ett system med informationspunkter och inomhusnavigering som kan användas när man tar fram specifikationer för den lösning som så småningom upphandlas. Det är mycket enkelt att sätta upp ett mindre antal fyrar i olika delar av lokalerna för att provköra och se vad som är rimligt att ha med i förfrågningsunderlaget i form av ska och bör-krav. Allt beror på vad man vill ha ut av systemet och hur mycket pengar det får kosta.
Ibland är det lättare att övertyga om fördelarna med inomhusnavigering genom proof of concept och där är Kwenda oslagbart. Varför nöja sig med att åka till en lokal där det finns inomhusnavigering men där verksamheten inte liknar den egna?

För mer information och svar på alla dina frågor, maila info@mawingu.se eller ring 0701-75 98 56.