Mindblown: a blog about philosophy.

 • En smidigare arbetsdag med smarta lösningar

  Smarta Textrader Skriver du information om de artiklar du offererar eller beskrivningar av utfört arbete på textrader i Visma Administration? Visst går det, men om det är mer än 60 tecken så blir det genast lite krångligare. Med Smarta Textrader skriver du obehindrat in den text du vill ha i rutan till vänster och ser…

 • Ändra e-postkonton

 • Mail Invoices

 • Artikelbild

 • Inventera Client

 • Ändra lager och lagerplatser

  I vyn Ändra lager och lagerplatser kan du lägga till nya lager och lagerplatser. Om du tar bort ett lager eller en lagerplats kommer alla transaktioner som är knutna till dem att fortsatt vara det, inget går förlorat. Det är viktigt att du gör lagerflytt från de lagerplatser du vill ta bort så att inga…

 • Dokument Status och Utskrift

  Kryssrutor Kryssrutorna har tre möjliga lägen, ikryssad, ej ikryssad och delvis kryssad. När en kryssruta är delvis kryssad kommer den egenskapen på ordern inte att påverkas.

 • Dokumentkrav

  Ange vilka kriterier som måste uppfyllas för att ordern ska ingå i det valda urvalet. Kryssrutor Kryssrutorna har tre möjliga lägen, ikryssad, ej ikryssad och delvis kryssad. När en kryssruta är delvis kryssad räknas inte den med bland kriterierna för ordern. Textrutor I textrutorna kan man ange ett eller flera värden som separeras med ett…

 • Förbered order

  Välj vad som ska hända när en order förberetts Gå till nästa order i listan När Gå till nästa order i listan är ikryssat kommer nästa order i listan att visas i vyn Förbered order. När sista ordern behandlats stängs vyn. Sätt efter order förberetts Ange vilka kryss för Status och Skickat som ska vara…

 • Kriterier för urval i orderlistan

  Ange kriterierna för de order som ska visas i respektive urval. Ska förberedas Urvalet Ska förberedas används för att visa order som behöver förberedas innan de plockas. Man förbereder raderna genom att välja artiklar från lagret med rätt serienummer, batchnummer och bäst föredatum samt från vilket lager och lagerplats de ska hämtas. Kan plockas Urvalet…

Har du några bokrekommendationer?