Relaterade artiklar

Otto  

Om det finns artiklar som är relaterade till varandra, exempelvis skor i olika storlekar eller byxor i olika färger, väljer du här vilket fält som knyter dem samman. Om vi utgår från att det finns en byxa i tre olika färger, svart, marinblå och brun…
Fortsätt läsa Relaterade artiklar

Beräkning för prislistor

Otto  

Som standard läggs alla dina prislistor till i listan. Den första prislistan markeras så att den används både för beräkning av försäljningspriser (Ink.pris) och beräkning av täckningsgrad (TG). Välj försäljningsprislista Det är bara en prislista som används för att beräkna försäljningspriset för artiklarna. Denna ska…
Fortsätt läsa Beräkning för prislistor

Bas för beräkning av försäljningspris

Otto  

När försäljningspriset beräknas kan detta göras antingen med huvudleverantörens inköpspris eller kalkylpriset som bas. Vanligtvis utgår man från kalkylpriset. Om man får rabatt av en leverantör kan man ange det rabatterade inköpspriset som kalkylpris så att den faktiska täckningsgraden beräknas korrekt. För att försäljningspriset ska…
Fortsätt läsa Bas för beräkning av försäljningspris

Avrundning

Otto  

För att minimera det manuella arbetet avrundas försäljningspriser och kalkylpriser automatiskt. Avrundningen för försäljningspris och kalkylpris kan ställas separat eftersom man kanske vill ha försäljningspriserna i hela kronor medan kalkylpriset ska vara det faktiska inköpspriset. Exempel I exemplen utgår vi från ett pris på 267,31.…
Fortsätt läsa Avrundning

Smarta Priser

Otto  

Välj först om du vill utgå från artikel, följesedel eller leverantörsfaktura. Därefter anger du artikelnumret, löpnumret på följesedeln eller leverantörsfakturan och trycker på knappen Hämta. Listan har nu fyllts med artiklar och arbetet kan börja. Hantera rabatt på följesedel/leverantörsfaktura Visa relaterade artiklar När du har…
Fortsätt läsa Smarta Priser

Rabatt på dokument

Otto  

Både inköpspriset och kalkylpriset baseras på det pris som är angivet på följesedeln/leverantörsfakturan (kallas i fortsättningen för dokumentpriset).När man fått rabatt kan det se olika ut beroende på hur leverantören väljer att göra. Man väljer beräkningsmodell i kombinationsrutan. Respektive beräkningsmodell beskrivs nedan. Dokumentpriset är rabatterat…
Fortsätt läsa Rabatt på dokument