KWENDA på YouTube

Det finns en del filmer på YouTube som visar hur man använder KWENDA, vilka inställningar man kan göra och som beskriver hur användargränssnittet är uppbyggt.
Gå till KWENDA på YouTube.