Det finns en del filmer på YouTube som visar hur man använder KWENDA, vilka inställningar man kan göra och som beskriver hur användargränssnittet är uppbyggt.
Gå till KWENDA på YouTube.