Förbered order

Välj vad som ska hända när en order förberetts

Gå till nästa order i listan

När Gå till nästa order i listan är ikryssat kommer nästa order i listan att visas i vyn Förbered order. När sista ordern behandlats stängs vyn.

Sätt efter order förberetts

Ange vilka kryss för Status och Skickat som ska vara ikryssade, ej ikryssade samt oförändrade när en order visas i vyn Förbered order. Genom att exempelvis ange samma Status och Skickat som kriterierna för att ordern ska kunna plockas blir det enklare att få ett effektivt arbetsflöde. Innan du väljer att verkställa en order som förberetts kan du alltid själv ange Status och Skickat för ordern.


Senast ändrat

|

Etiketter: