Ändra datakälla

I den här dialogrutan definierar du datakällans egenskaper.

Namn

Namnge datakällan så att det är enkelt att förstå vilken data som den innehåller. När utskriftslayouten designas är det detta namn som syns när du väljer data.

SQL-uttryck

Med hjälp av ett SQL-uttryck hämtas information från databasen.

Efterbehandling

Bestäm om datan som hämtats ska efberbehandlas eller inte.


Senast ändrat

|

Etiketter: