Kategori: Etiketter

 • Inställningar

  Priser Det finns möjlighet att välja priser från två olika prislistor som ska vara tillgängliga när etiketten skrivs ut. På så sätt kan man ha både ordinarie pris och kampanjpris, inklusive och exklusive moms eller olika valutor. För att inte skriva ut etiketter som saknar pris kan applikationen varna för detta och sparar på så…

 • Ändra datakälla

  I den här dialogrutan definierar du datakällans egenskaper. Namn Namnge datakällan så att det är enkelt att förstå vilken data som den innehåller. När utskriftslayouten designas är det detta namn som syns när du väljer data. SQL-uttryck Med hjälp av ett SQL-uttryck hämtas information från databasen. Efterbehandling Bestäm om datan som hämtats ska efberbehandlas eller…

 • Etikettegenskaper

  I den här dialogrutan anger man etikettens egenskaper som namn, vilka utskriftslayouter som ska kunna användas och vilka data som ska finnas tillgängliga. Namn Namnet på etiketten. Det är detta namn som visas i utskriftskön i Windows. Utskriftslayouter En etikett kan kopplas till flera olika utskriftslayouter så att man kan skriva ut både på en…

 • Översikt

  MAWINGU Etiketter & Utskrifter är en applikation som gör det enkelt att skriva ut från Visma Administration på många olika vis. Etiketter, listor och dokument (exempelvis följesedel eller, packsedel). Startväxlar Etiketter & Utskrifter kan köras med startväxlar för att automatisera flödet i så stor utsträckning som möjligt. Etiketter.exe (parametrar) Parametrar /printSkriver ut etiketterna utan att…