Inställningar

Priser

Det finns möjlighet att välja priser från två olika prislistor som ska vara tillgängliga när etiketten skrivs ut. På så sätt kan man ha både ordinarie pris och kampanjpris, inklusive och exklusive moms eller olika valutor.

För att inte skriva ut etiketter som saknar pris kan applikationen varna för detta och sparar på så sätt både pengar och frustration.

Utskriftsinställningar

Välj om utskriftsdialogrutan ska visas innan etiketterna skrivs ut. Kan vara bra om man vill justera skrivarinställningarna före utskrift.

Kopplade etiketter

För att göra arbetsflödet så smidigt som möjligt kopplas etiketter till olika register i Visma Administration.

Första gången du väljer ”Skriv ut etiketter” från Integrationsmenyn och står exempelvis i orderlistan eller inne på en order kommer applikationen be dig välja vilken etikett du vill använda. Denna kommer då att kopplas till order och automatiskt användas nästa gång.

För att applikationen ska låta dig välja etikett nästa gång du startar från ett visst register raderar du helt enkelt filnamnet vid det registret.


Senast ändrat

|

Etiketter: