Etikettegenskaper

I den här dialogrutan anger man etikettens egenskaper som namn, vilka utskriftslayouter som ska kunna användas och vilka data som ska finnas tillgängliga.

Namn

Namnet på etiketten. Det är detta namn som visas i utskriftskön i Windows.

Utskriftslayouter

En etikett kan kopplas till flera olika utskriftslayouter så att man kan skriva ut både på en etikettskrivare och A4-ark med många etiketter på.

När man trycker på knappen ”Välj” så visas en dialogruta där man kan välja en eller flera utskriftslayouter. För att välja flera filer håller man nere Ctrl samtidigt som man klickar på filen.

Tillgängliga data

Listan innehåller de dataset som kommer finnas tillgängliga vid utskriften av etiketterna.

Förvald skrivare

Genom att välja en förvald skrivare kan man se till att en viss skrivare är vald när man ska skriva ut den här etiketten.


Senast ändrat

|

Etiketter: