Översikt

MAWINGU Etiketter & Utskrifter är en applikation som gör det enkelt att skriva ut från Visma Administration på många olika vis. Etiketter, listor och dokument (exempelvis följesedel eller, packsedel).

Startväxlar

Etiketter & Utskrifter kan köras med startväxlar för att automatisera flödet i så stor utsträckning som möjligt.

Etiketter.exe (parametrar)

Parametrar

/print
Skriver ut etiketterna utan att användaren behöver göra något.

/preview
Visar en förhandsgranskning av utskriften. Användaren kan välja att skriva ut eller stänga förhandsgranskningen.

/printer Skrivarens namn
Ange vilken skrivare som ska användas vid utskriften. Om ingen skrivare anges används den förvalda skrivare som angetts på etiketten. Om ingen skrivare angetss på etiketten används standardskrivaren.
Exempel:

/printer Dymo Label Printer

/lblrpt Filnamn
Ange vilken etikett som ska användas vid utskriften. Om ingen anges används den etikett som associerats med respektive register i Visma Administration.
Exempel:

/lblrpt Packsedel order.lblrpt

/frx Filnamn
Anger vilken utskriftslayout som ska användas när etiketterna skrivs ut. Bara nödvändigt om en etikett har flera utskriftslayouter kopplade till sig.
Exempel:

/frx Packsedel.frx

/shutdown
Stänger applikationen när etiketterna skrivits ut.

Parametrar för koppling till Visma Administration

Dessa parametrar finns angivna i integrationsmenyn och följer automatiskt med när man startar utskrift av etiketter i Visma Administration.

/ftg Sökväg till Visma Administrationföretag
Exempel:

/ftg C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag\Ovnbol2000

/register Id för det register som startar applikationen.
Exempel (inkommande följesedel):

/register 16

/id Id för aktuell post i Visma Administration.
Exempel (löpnr 39 för inkommande följesedel)

/id 39

/gem Sökväg till gemensamma filer
Sökvägen till Visma Administrations gemensamma filer.
Exempel:

/gem C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer


Senast ändrat

|

Etiketter: