Inventera Server

Inventera Server är den del av Inventera som har ansvar för att hämta och lämna information till Visma Administration.

Arbetsflöden

Det finns flera olika arbetsflöden som kommer förklaras här nedan.

Skapa underlag

För att kunna inventera behövs ett underlag som innehåller information om de artiklar som ska inventeras. De artiklar som inte finns med i underlaget kommer inte heller att följa med när inventeringsresultatet överförs till Visma Administration. Det innebär att det går att göra en delinventering om man vill.

Läs in underlag

På de datorer som används för inventering installerar och kör man Inventera Client.

För att ha något att inventera börjar man med att läsa in ett inventeringsunderlag. Detta kan hämtas via tjänsten ConfigBucket, en mapp på datorn eller ett USB-minne.

Inventera

Inventera arbetar offline vilket innebär att datorn inte behöver ha tillgång till internet eller nätverk medan man inventerar. Man slipper alltså se till att det trådlösa nätverket fungerar i alla skrymslen och vrår.

Inventera är transaktionsbaserat, dvs varje gång en artikel inventeras sparas detta som en enskild rad. Det innebär att det går bra att stänga ned programmet, stänga av eller starta om datorn utan att något går förlorat.

Inventering klar

När allt som skulle inventeras har inventerats så ska inventeringen slutföras och inventeringsresultatet föras över till servern.

När inventeringen slutförts kan man läsa in ett nytt (eller samma) underlag och påbörja en ny inventering.

Läs in resultat

När inventeringsresultaten skapats av Inventera Client ska dessa läsas in och sammanställas.

Med hjälp av kryssrutorna filtrerar man i listan och ser då vad som har inventerats och stämmer överens med lagersaldot, vad som inventerats men diffar mot lagersaldot och vad som borde inventerats.

Genom att kika på detta kan man upptäcka misstag som gjorts. det kan exempelvis handla om att man glömt en hylla eller sektion, att man räknat 2 Large men ingen Medium när det egentligen var 1 Large och 1 Medium.

Det är enkelt att korrigera dessa misstag genom att påbörja en ny inventering och registrera -1 Large och +1 Medium osv. När man är klar skapar man ett inventeringsresultat precis som vanligt och läser in detta också.

Överför inventeringen

När man är nöjd med inventeringen är det dags att överföra den till Visma Administration.

Om man gör en komplett inventering av hela lagret kan man med fördel låta applikationen sätta ”0” som inventerat antal på de artiklar som inte inventerats. Det gör att man blir av med eventuella rester som ligger och skvalpar.

Inventera är en enkel och kraftfull lösning för att inventera din butik eller lager med hjälp av en bärbar dator och en streckkodsläsare.

Du jobbar helt offline så du behöver inte ordna med nätverk som täcker alla skrymslen och vrår. Det gör också att du har full koll på när du inventerade vad och hur många eftersom Inventera är transaktionsbaserat.


Publicerat

i

av

Etiketter: