Avrundning

För att minimera det manuella arbetet avrundas försäljningspriser och kalkylpriser automatiskt.

Avrundningen för försäljningspris och kalkylpris kan ställas separat eftersom man kanske vill ha försäljningspriserna i hela kronor medan kalkylpriset ska vara det faktiska inköpspriset.

Exempel

I exemplen utgår vi från ett pris på 267,31.

AvrundningResultat
10270
1267
0,1267,30
0,01267,31
Exempel på avrundningsfaktorer och hur resultatet blir


Senast ändrat

|

Etiketter: