Kategori: Smarta Priser

 • Relaterade artiklar

  Om det finns artiklar som är relaterade till varandra, exempelvis skor i olika storlekar eller byxor i olika färger, väljer du här vilket fält som knyter dem samman. Vi utgår från att det finns en byxa i tre olika färger, svart, marinblå och brun med artikelnumren 268100, 268110 och 268120. Ange fältet Kortnamn som fält…

 • Beräkning för prislistor

  Som standard läggs alla dina prislistor till i listan. Den första prislistan markeras så att den används både för beräkning av försäljningspriser (Ink.pris) och beräkning av täckningsgrad (TG). Välj försäljningsprislista Det är bara en prislista som används för att beräkna försäljningspriset för artiklarna. Denna ska markeras med ett kryss i kolumnen Försäljningsprislista. Om det finns…

 • Bas för beräkning av försäljningspris

  När försäljningspriset beräknas kan detta göras antingen med huvudleverantörens inköpspris eller kalkylpriset som bas. Om man får rabatt av en leverantör kan man ange det rabatterade inköpspriset som kalkylpris så att den faktiska täckningsgraden beräknas korrekt. För att försäljningspriset ska beräknas utifrån ordinarie inköpspris väljer man då att ha inköpspriset som bas.

 • Avrundning

  För att minimera det manuella arbetet avrundas försäljningspriser och kalkylpriser automatiskt. Avrundningen för försäljningspris och kalkylpris kan ställas separat eftersom man kanske vill ha försäljningspriserna i hela kronor medan kalkylpriset ska vara det faktiska inköpspriset. Exempel I exemplen utgår vi från ett pris på 267,31. Avrundning Resultat 10 270 1 267 0,1 267,30 0,01 267,31…

 • Smarta Priser

  Arbetsflödet är väldigt enkelt: Det finns både grundinställningar som görs i inställningsguiden som du hittar i menyn Alternativ, Inställningsguide och inställningar du når direkt i vyn. Hämta artiklar I kombinationsrutan väljer du antingen artikel, inkommande följesedel eller leverantörsfaktura, matar in numret i textrutan till höger och trycker på Hämta. Har du fått rabatt? Att få…

 • Rabatt på dokument

  Både inköpspriset och kalkylpriset baseras på det pris som är angivet på följesedeln/leverantörsfakturan (kallas i fortsättningen för dokumentpriset).När man fått rabatt kan det se olika ut beroende på hur leverantören väljer att göra. Man väljer beräkningsmodell i kombinationsrutan. Respektive beräkningsmodell beskrivs nedan. Dokumentpriset är rabatterat När rabatten är avdragen på dokumentpriserna anger du procentsatsen i…