Beräkning för prislistor

Som standard läggs alla dina prislistor till i listan. Den första prislistan markeras så att den används både för beräkning av försäljningspriser (Ink.pris) och beräkning av täckningsgrad (TG).

Välj försäljningsprislista

Det är bara en prislista som används för att beräkna försäljningspriset för artiklarna. Denna ska markeras med ett kryss i kolumnen Försäljningsprislista. Om det finns andra rader i listan som också har Försäljningsprislista ikryssat ska dessa kryss tas bort.

Välj prislista för beräkning av TG

Vanligtvis är det försäljningsprislistan som används när täckningsgraden räknas fram. Välj prislista för täckningsgrad genom att sätta ett kryss i kolumnen TG på prislistans rad.

Om du har en särskild prislista för stamkunder och vill att täckningsgraden ska räknas fram utifrån de priserna istället så kryssar du i kolumnen TG för den prislistan. Bara en prislista används för beräkning av täckningsgrad så kryssa ur TG från övriga rader.

Beräkning av försäljningspriser

Priserna i försäljningsprislistan räknas fram genom att multiplicera inköpspriset med det tal som står i kolumnen Faktor.
Om du normalt multiplicerar inköpspriset med 2,1 så anger du det i kolumnen Faktor.

Exempel

Inköpspriset är 100 kr
Faktorn är 2,1
Försäljningspriset blir då 210 kr

Beräkning av övriga prislistor

Priserna i de övriga prislistorna räknas fram genom att ta försäljningspriset och multiplicera med talet som står i kolumnen Faktor för respektive prislista.

Om försäljningsprislistan är inklusive moms och du har en särskild prislista med priserna exklusive moms anger du 0,8 som faktor så kommer priset bli försäljningspriset exklusive 25% moms.

Om du har en särskild prislista för stamkunder med exempelvis 10% rabatt så anger du 0,9 som faktor.

Olika påslag

Det går att ha olika faktorer för beräkning av försäljningspriser för olika artikelgrupper. Detta gör man genom att ange en artikelgrupp i kolumnen Artgrupp.

Skapa en ny rad genom att ställa dig längst ned i listan, tryck på pil ned för att lägga till en ny rad och ange koden för prislistan. Fyll därefter i artikelgrupp, faktor och om prislistan ska användas som försäljningsprislista samt beräkning av TG. Upprepa detta för övriga prislistor.


Senast ändrat

|

Etiketter: