Rabatt på dokument

Både inköpspriset och kalkylpriset baseras på det pris som är angivet på följesedeln/leverantörsfakturan (kallas i fortsättningen för dokumentpriset).
När man fått rabatt kan det se olika ut beroende på hur leverantören väljer att göra. Man väljer beräkningsmodell i kombinationsrutan. Respektive beräkningsmodell beskrivs nedan.

Dokumentpriset är rabatterat

När rabatten är avdragen på dokumentpriserna anger du procentsatsen i rutan för rabatt så kommer det ordinarie inköpspriset att räknas fram och anges som inköpspris på artikeln.

Exempel

Dokumentpriset är 90 kr
Rabatten är 10%
Ordinarie inköpspris och kalkylpris sätts då till 100 kr.

Rabattera kalkylpriset

Om en leverantör anger ordinarie priser på följeseden och rabatterade priser på leverantörsfakturan kan du ändå utgå från följesedeln när du uppdaterar priserna i Smarta Priser. Inköpspriset kommer sättas till dokumentpriset och det faktiska inköpspriset, dvs det rabatterade priset, räknas fram med hjälp av den rabattsats du anger. Kalkylpriset kommer sättas till det framräknade inköpspriset.

Exempel

Dokumentpriset är 100 kr.
Rabatten är 10%.
Ordinarie inköpspris sätts då till 100 kr och kalkylpris sätts då till 90 kr.

Dokumentpriset är rabatterat och rabattera kalkylpriset

När rabatten är avdragen på dokumentpriserna anger du procentsatsen i rutan för rabatt så kommer det ordinarie inköpspriset att räknas fram och anges som inköpspris på artikeln. Kalkylpriset kommer att sättas till dokumentpriset, dvs det rabatterade priset.

Exempel

Dokumentpriset är 90 kr.
Rabatten är 10%.
Ordinarie inköpspris sätts till 100 kr och kalkylpriset sätts till 90 kr.


Senast ändrat

|

Etiketter: