Smarta Priser

Välj först om du vill utgå från artikel, följesedel eller leverantörsfaktura. Därefter anger du artikelnumret, löpnumret på följesedeln eller leverantörsfakturan och trycker på knappen Hämta.

Listan har nu fyllts med artiklar och arbetet kan börja.

Hantera rabatt på följesedel/leverantörsfaktura

Visa relaterade artiklar

När du har artiklar som är relaterade till varandra så kommer de relaterade artiklarna också att visas i listan om denna kryssruta är ikryssad.

Uppdatera följande automatiskt på relaterade artiklar

Om Inköpspris är ikryssat görs det en kontroll när artiklarna hämtas från följesedeln/leverantörsfakturan. Om den levererade artikelns inköpspris behöver uppdateras kommer även de relaterade artiklarnas inköpspris att uppdateras.

För kalkylpris och pris uppdateras dessa även när du skriver in ett nytt kalkylpris eller försäljningspris i listan.

Obs! Om du har många relaterade artiklar som har olika inköpspris, kalkylpris och/eller försäljningspris bör dessa kryssrutor inte vara ikryssade eftersom det blir mer manuellt arbete och risk för fel om man glömmer att ta bort krysset för respektive artikel i listan.

Följesedel/leverantörsfaktura

Du kan välja om dokumentpriset på en följesedel eller leverantörsfaktura ska föreslås som nytt kalkylpris.


Publicerat

i

av

Etiketter: