Visa Lagerinformation

I vyn Visa Lagerinformation ser du vad som finns i lager genom att filtrera på artikelnummer, lager och lagerplats.

Vad vill du se?

Du filtrerar listan med lagerinformation genom att skriva in artikelnummer, lager och lagerplats i kombinationsrutorna eller genom att fälla ned och välja i listorna. Tryck därefter på knappen Visa.

Du kan kryssa i Visa även artiklar som är slut i lager för att få alla lagervaror i listan.

I lager

På fliken I lager visas listan med lagerinformation som matchar de kriterier du angett.

Lagerflytt

När du trycker på knappen Lagerflytt så hämtas informationen om den valda artikeln i listan och fönstret för lagerflytt visas. Där anger du hur många och till vilket lager och lagerplats det ska flyttas.

Till flera platser

När du trycker på knappen Till flera platser så hämtas informationen om den valda artikeln i listan och vyn för Lagerflytt till flera platser visas.

Manuell utleverans

När du trycker på knappen Manuell utleverans så hämtas informationen om den valda artikeln i listan och fönstret för manuell utleverans visas. Där anger du hur många av den valda artikeln med just det serienummer, batchnummer och/eller bäst föredatum som ska levereras ut.


Senast ändrat

|

Etiketter: