Stock Keeper

Från Stock Keepers huvudfönster kommer du åt alla de funktioner du har licens för.

Knappar

Visa lagerinformation

I vyn Visa lagerinformation kan du enkelt se vad som finns på lager genom att filtrera på artikelnummer, lager och/eller lagerplats.

Du kan även göra lagerflytt, lagerflytt till flera platser och manuell utleverans av de artiklar som visas i listan.

Gör lagerflytt

När du trycker på Gör lagerflytt visas ett fönster där du väljer vilken artikel du vill flytta och därefter väljer du från det som finns på lager, exempelvis ett visst batchnummer.

Inkommande följesedel

I vyn Inkommande följesedel registrerar du de artiklar som levererats och anger eventuellt serienummer, batchnummer och bäst föredatum.

Bearbeta order

I vyn Bearbeta order ser du en lista över de order som ska förberedas,plockas eller levereras beroende på vilket urval du väljer.

Spåra batchnr/serienr

I vyn Spåra batchnr/serienr kan du ange ett eller flera artikelnummer, batchnummer och/eller serienummer och se när och hur de kommit in på lagret, vilka order/fakturor de finns på, vilka kunder som är berörda samt vad som fortfarande finns på lager.

Meny

Åtgärder

Uppdatera artikelinformation från fil

Du kan uppdatera informationen på artiklarna i artikelregistret genom att läsa in en Excel-fil med rätt kolumner.

Flytta hela lagret

När man börjar använda Stock Keeper kan det vara en bra idé att flytta alla artiklar till ett lager och eventuellt en lagerplats om man har licens för det.

Manuell inleverans

Eftersom det inte går att ange serienummer, batchnummer och bäst föredatum när man gör en manuell inleverans i Visma Administration använder man den här funktionen istället.

Manuell utleverans

Eftersom det inte går att ange serienummer, batchnummer och bäst föredatum när man gör en manuell utleverans i Visma Administration använder man den här funktionen istället.

Lagerflytt av inkommande följesedel

Om man registrerat en inkommande följesedel i Visma Administration eller i en integration som inte har stöd för flera lager och lagerplatser använder man sig av den här vyn. Ange följesedelns regnr i fönstret som visas.

Alternativ

Inställningsguide

Inställningsguiden hjälper dig att anpassa Stock Keeper så att det passar din verksamhet så bra som möjligt.

Ändra lager och lagerplatser

I vyn Ändra lager och lagerplatser kan du lägga till och ta bort lager och lagerplatser

Utskriftscenter

I vyn Utskriftscenter väljer du vilka utskriftslayouter som ska användas för de olika utskrifterna. Du kan även designa utskriftslayouterna här.

Lägg till i Integrationsmenyn

Denna funktion uppdaterar Integrationsmenyn i Visma Administration med de funktioner som gör det enklare att komma åt de olika funktionerna i Stock Keeper.

Ta bort från Integrationsmenyn

Den här funktionen tar bort Stock Keeper från Integrationsmenyn i Visma Administration.


Senast ändrat

|

Etiketter: